İzmir Akdeniz Akademisi
Geçmiş Etkinlik

PROGRAM 15-16 Kasım 2019

15 Kasım 2019 Cuma
10.00-10.30 Açılış Konuşmaları
Alp Yücel Kaya [Prof. Dr., Ege Üniversitesi, İzmir Akdeniz Akademisi Bilim Kurulu Üyesi ve Tarih Koordinatörü]
İzmir Büyükşehir Belediyesi adına açılış konuşması

10.30-12.00 I. Oturum
Yerel Yönetimde Alternatif Modeller
Moderatör: İlhan TEKELİ [Prof. Dr., ODTÜ, İzmir Akdeniz Akademisi Kurucu Onursal Başkanı]
Ulaş Bayraktar [Doç. Dr.]
Paylaşan Kentler: Bir İhtimal Daha Var O Da Dayanışma Mı Dersin?

Ismael Blanco [Doç. Dr., Barselona Özerk Üniversitesi, Yönetim ve Kamu Politikası Enstitüsü Müdürü]- Ricard Gomà [Prof. Dr., Barselona Özerk Üniversitesi, Bölgesel ve Metropol Çalışmaları Enstitüsü Müdürü]
Aşağıdan Alternatifler İnşa Etmek: Barselona'da Toplumsal Yenilenme ve Yeni Belediyecilik

Ulus Atayurt
Üç Örnekte Yerel Yönetim ve Dayanışma Ekonomisi İlişkisi

13.00-14.30 II. Oturum
Üretim ve Tüketimde Alternatifler-I
Moderatör: Aslıhan Aykaç Yanardağ-[Prof. Dr., Ege Üniversitesi]
Emel Karakaya Ayalp [Dr. Öğr. Üyesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi]-Zerrin Çelik [Dr., Ziraat Yüksek Mühendisi, Tarım Bakanlığı Araştırma Enstitüsü]-Fatih Özden [Dr. Araş. Gör., Ege Üniversitesi]
İzmir’de Alternatif Tarımsal-Gıda Sistemi ve Kentsel Gıda Planlamasının Olanakları

Kirsten Koop [Dr., Grenoble Alpes Üniversitesi]
Alp’lerde Norm Yıkıcı Toplumsal Yenilenmelerin Düzenlemesi ve Modellenmesi
Umut Kocagöz [Araştırmacı-Aktivist]
Demokratik Yurttaşlık Bağlamında Gıda İnisiyatifleri

Zafer Yenal [Prof. Dr. Boğaziçi Üniversitesi] – Derya Nizam [Dr. Öğr. Üyesi İzmir Ekonomi Üniversitesi]
Karakılçık ve Seferihisar Deneyiminden Ne Öğrendik? Yerel Yönetimler, Tarım ve Gıda


14.45-16.00 III. Oturum
Üretim ve Tüketimde Alternatifler-II
Moderatör: Şükrü Özen [Prof. Dr. İzmir Ekonomi Üniversitesi]
Berkin Şafak Şener [Genç İşi Kooperatifi]
Gölgelerin Gücü Adına: Ekonomik Demokrasi İçin Sosyal Kooperatifler

Derya Nizam [Dr. Öğr. Üyesi İzmir Ekonomi Üniversitesi]
İzmir’de Yerel Kalkınma Stratejileri ve Kooperatifleşme Deneyimlerinin Sosyolojik Bir Analizi

Duriye Kayser [S.S. Urla Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi]
Örgütleniyoruz, Birbirimizden Öğrenerek Güçleniyoruz

Pelin Atakan [CIHEAM Hanya Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü]
Topluluk Destekli Tarım: Sosyal Sermaye Sürdürülebilirlik Hakkında Ne Söylüyor?

16.00-17.00 Forum

16 Kasım 2019 Cumartesi
10.00-12.30 IV. Oturum
Adalet Arayışı ve Toplumsal Mücadeleler
Moderatör: Ayşen Uysal [Prof. Dr., Paris Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi]
Orhan Gazi Ertekin [Hakim]
Olağanüstü Hal ve Türkiye'de Avukatlığın Dönüşümü

Fevzi Özlüer [Avukat]
Ekoloji Mücadelelerinin Hukuk Yapabilirliği ve Ekolojik Haklar Merkezi Deneyimi

Selçuk Kozağaçlı [Avukat]-Arif Ali Cangı [Avukat]
Başı Adalet, Kuyruğu Hukuk Olan Bir Yılan

Begüm Özden Fırat [Doç. Dr., Mimar Sinan Üniversitesi]
Kentsel Müşterekler Mücadelesi ve Müşterek Mülkiyet İddiaları

Senih Özay [Avukat]
Yeni Arayışlarda, Özellikle Adalet ve Toplumsal Mücadelelerde Arayış Denemeleri

Hayriye Özen [Prof. Dr. İzmir Ekonomi Üniversitesi]
Yerel Çevre Mücadeleleri, Siyaset ve Yargı


13.30-14.40 V. Oturum
Farklılıklar ve Bir Arada Yaşam
Moderatör: Cansu Akbaş Demirel-teyit edilecek
Lülüfer Körükmez [Dr.]
Göç, Dayanışma ve Vatandaşlık Rejimleri/Pratikleri

Zerrin Kurtoğlu [Prof. Dr.]

Fırat Genç [Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi]
Kamusallığın Çözülüşü, Karşıt İmkânlar ve Müşterekler Politikası

15.00-15.45 Forum

15.45-16.30 Değerlendirme Oturumu
Moderatör: Alp Yücel Kaya [Prof. Dr., Ege Üniversitesi, İzmir Akdeniz Akademisi Bilim Kurulu Üyesi ve Tarih Koordinatörü]
İlhan TEKELİ [Prof. Dr., ODTÜ, İzmir Akdeniz Akademisi Kurucu Onursal Başkanı]

Yorum Yap